جمعه 4 خرداد 1397 - 09:04:33

روش BIA چیست؟

آنالیز امپدانس بیوالکتریک (BIA) یک روش معمول برای تخمین ترکیب مواد موجود در بدن و به ویژه چربی بدن است. از زمان ظهور اولین دستگاه های موجود در بازار در اواسط دهه 1980، این روش به دلیل سهولت استفاده و قابلیت حمل و نقل تجهیزات محبوبیت فراوانی یافته است. در واقع BIA امپدانس الکتریکی یا عکس مقاومت در برابر حرکت جریان الکتریسیته از طریق بافت های بدن را تعیین می کند که این می تواند برای تخمین مقدار کل آب بدن (TBW) استفاده شود. BTW برآوردی از جرم بدون چربی بدن به ما میدهد و در تفاوت با وزن بدن، میزان چربی بدن محاسبه میشود .

نحوه اندازه گیری

امپدانس بافت سلولی می تواند به شکل یک مقاومت (به جای مسیر خارج سلولی) موازی با یک مقاومت و خازن سری (به عنوان مسیر درون سلولی) مدل سازی شود. این مدلسازی منجر به تغییرات امپدانس نسبت به فرکانس مورد استفاده در اندازه گیری میشود. اندازه گیری امپدانس به طور کلی از مچ دست تا مچ پای مخالف انجام می شود و از دو یا چهار الکترود در این مسیر استفاده می شود. یک جریان کوچک در حدود 1-10 میکروآمپر بین دو الکترود عبور میکند و ولتاژ بین این دو الکترود یا بین دو الکترود دیگر اندازه گیری می شود.

کم آبی بدن یا دی هایدریشن عامل شناخته شده ایست که بر اندازه گیری BIA تأثیر می گذارد، زیرا باعث افزایش مقاومت الکتریکی بدن می شود؛ تا جایی که میتواند باعث کم شدن مقدار وزن بدون چربی تا حد 5 کیلوگرم شود که این به معنای تخمین بیش از حد چربی بدن میباشد.

میزان چربی بدن زمانی که اندازه گیری ها بلافاصله پس از مصرف غذا گرفته شود، باعث بوجود آمدن تغییرات بین بیشترین و کمترین میزان درصد چربی بدن در طول روز تا 4.2٪ می شود.

ورزش ملایم قبل از اندازه گیری BIA منجر به برآورد بیشتر توده بدون چربی و کمبود درصد چربی بدن به علت کاهش امپدانس میشود. به عنوان مثال، تمرینات شدید متوسط برای 90-120 دقیقه قبل از اندازه گیری BIA منجر به تخمین بیشتر وزن بدون چربی به مقدار تقریبی 12 کیلوگرم میشود؛ یعنی چربی بدن را به طور قابل توجهی کمتر نشان میدهد. بنابراین توصیه شده است که BIA را چند ساعت پس از تمرین متوسط یا شدید انجام ندهید.

BIA برای اندازه گیری بین گروهی از افراد یا برای ردیابی ترکیب بدنی فرد در طول یک دوره زمانی روش دقیقی در نظر گرفته می شود، اما برای ثبت اندازه گیری های فردی به اندازه کافی دقیق نیست.

اخبار مرتبط