دوشنبه 7 خرداد 1397 - 09:04:33

خون همیشه قرمز است، حتی اگر رگهای شما آبی دیده شوند

خون همیشه قرمز است، حتی اگر رگهای شما آبی دیده شوند.

خون انسان به علت وجود پروتئین هموگلوبین که حاوی یک ترکیب قرمز رنگ به نام heme است قرمز رنگ است. این ماده نقش حیاتی در حمل اکسیژن از طریق جریان خون دارد. heme شامل یک اتم آهن است که به اکسیژن متصل می شود. این مولکول وظیفه انتقال اکسیژن از ریه ها به سایر قسمت های بدن را دارد.

مواد شیمیایی بر اساس طول موج نوری که منعکس می کنند، به رنگ های خاصی در چشم ما دیده میشوند. هموگلوبین متصل به اکسیژن نور آبی-سبز را جذب میکند، بنابراین در چشم ما نور قرمز-نارنجی را منعکس می کند. به همین دلیل است که وقتی اکسیژن به آهن متصل می شود خون به رنگ قرمز گیلاسی تبدیل می شود. بدون اکسیژن متصل، خون رنگ قرمز تیره تری دارد.

گاز مونوکسید کربن که بالقوه یک گاز مرگبار است، هم می تواند با اتصالی حدوداً 200 برابر قوی تر از اکسیژن به heme متصل شود. با اتصال مونوکسید کربن، اکسیژن دیگر نمی تواند به هموگلوبین متصل شود که این می تواند منجر به مرگ شود. از آنجا که مونوکسید کربن از heme جدا نمیشود، خون به رنگ قرمز گیلاسی باقی میماند که این موضوع باعث قرمز ماندن گونه های قربانیان مسمومیت مونوکسید کربن حتی پس از مرگ میشود.

گاهی اوقات خون از درون پوست ما آبی رنگ دیده میشود. شاید شما شنیده اید که خون در رگهای ما آبی است، زیرا زمانی که درحال بازگشت به ریه است، اکسیژن ندارد. اما این تصور اشتباه است زیرا خون انسان هرگز آبی نیست. رنگ آبی رگها تنها توهم نوری است. نور آبی به دلیل طول موج پایینتر نمیتواند به اندازه نور قرمز در بافت نفوذ کند. اگر رگ خونی به اندازه کافی عمیق باشد، چشمان ما نور آبی منعکس شده بیشتری نسبت به نور قرمز به دلیل جذب ناقص طول موج قرمز خواهد دید.

اما خون آبی رنگ در جهان حیوانات وجود دارد. خون حیواناتی مانند ماهی مرکب و خرچنگ نعل اسبی از یک ماده شیمیایی به نام هموسیانین، که شامل اتم مس است، برای حمل اکسیژن استفاده میکند. خون های سبز، بیرنگ و حتی بنفش در حیوانات دیگر دیده می شود. در هر یک از این انواع مختلف خون از مولکول های مختلف برای حمل اکسیژن به جای هموگلوبین استفاده می شود.

پس از مدتی، خون ریخته شده که ابتدا قرمز دیده شده بود همزمان با خشک شدن، تیره تر و تاریک تر می شود و هموگلوبین آن به ترکیبی به نام متمگلوبین تجزیه می شود. با گذشت زمان بیشتر، خون خشک همچنان تغییر کرده و به دلیل ترکیب دیگری که همیکروم نامیده می شود حتی تیره تر میشود. این تغییر شیمیایی و رنگی، دانشمندان پزشکی قانونی را قادر می سازد تا زمان قطعی ریخته شدن خون در محل جرم را تعیین کنند.

اخبار مرتبط